Arbeidsconflict of (dreigend) ontslag? Wat nu…………?

Het komt vaak onverwachts. Een heftig conflict met je werkgever of het bericht dat je (binnenkort) je baan kwijt bent, komt hard aan. De onzekerheid slaat toe en dan heb je tal van vragen.

Direct advies in een oriënterend gesprek.
Of het nu gaat om een reorganisatie, disfunctioneren of ontslag op staande voet, neem in alle gevallen contact op! Snelheid en de juiste reactie is zeer belangrijk. ElixHR is vakkundig en helpt direct. Vaak dezelfde dag of avond nog. Via een online meeting word je direct van advies voorzien en word je ondersteund bij jouw arbeidssituatie. De eerste 45 minuten van een dergelijk oriëntatiegesprek is bovendien gratis!

Duidelijke afspraken.
In dit eerste oriëntatiegesprek wordt snel duidelijk wat de beste aanpak is en welk resultaat je kunt verwachten. En minstens zo belangrijk; je krijgt een inschatting van de te verwachten kosten. En natuurlijk zal getracht worden om een deel van de kosten (of misschien wel volledige schadeloosstelling) bij de werkgever neer te leggen. Alles transparant, duidelijk en altijd in overleg.

ElixHR biedt hulp bij vrijwel alle probleemsituaties met je werkgever. Of het nu gaat om problemen tijdens ziekteverzuim of met de bedrijfsarts, of bij reorganisaties, disfunctioneren of een beschuldiging van verwijtbaar handelen (gebruik alcohol, diefstal, grensoverschrijdend gedrag etc.) of als u uw werkgever verplichtingen niet nakomt, zoals het niet betalen van overwerk, vakantiegeld of loon; ElixHR kan jou met raad en daad bijstaan!

Neem vrijblijvend contact op voor een eerste (gratis) advies!